សាខារាជធានីភ្នំពេញ

១. សាខាផ្លូវកម្ពុជាក្រោម

#១០៥. មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងធ្វើការ: 8:00AM - 8:00PM

ទូរស័ព្ទលេខៈ 077 478 502/069 255 660

២. សាខាស៊ីធីម៉ល

#៣៥ មហាវិថីព្រះមុន្នីរ៉េត សង្កាត់វាល់វង់ ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងធ្វើការ: 8:00AM - 8:00PM

ទូរស័ព្ទលេខៈ 011 781 213/016 816 281

៣. សាខាផ្លូវព្រះសីហនុ

#៨៩ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ​
ម៉ោងធ្វើការ: 8:00AM - 8:00PM

ទូរស័ព្ទលេខៈ 077 478 502/086 277 633

៤.​ សាខា​ផ្លូវព្រះមុន្នីវង្ស

#៦០E-J មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងធ្វើការ: 8:00AM - 8:00PM

ទូរស័ព្ទលេខៈ 069 266 188/085 567 806

៥. សាខាផ្សារធំថ្មី

#៤៨ ផ្លូវកាល់ម៉ែត្រ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំេពេញ
ម៉ោងធ្វើការ: 8:00AM - 6:00PM

ទូរស័ព្ទលេខៈ ​012 858 360/086 200 491

៦.​ សាខាសាលាជាស៊ីមសាមគ្គី

#១១៧ ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងធ្វើការ: 8:00AM - 8:00PM

ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 667 864/081 708 943

៧.​​ សាខាផ្លូវម៉ៅសេងទុង

#២៧៨-២៨០ ផ្លូវម៉ៅសេងទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានិភ្នំពេញ
ម៉ោងធ្វើការ: 8:00AM - 8:00PM

ទូរស័ព្ទលេខៈ 089 525 286/070 909 697

៨. សាខាទួលគោក

#១៩ សង្កាត់បឹងកក់ ២. ខណ្ឌទួលគោក. រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងធ្វើការ: 8:00AM - 8:00PM

ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 361 120/016 975 540

៩. សាខាចាក់អង្រែក្រោម

#៦៥៤​ ផ្លូវជាតិលេខ ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងធ្វើការ: 8:00AM - 7:00PM

ទូរស័ព្ទលេខៈ 069 586 894

១០. សាខាស្ទឹងមានជ័យ

#១៤៤ ផ្លូវព្រះមុន្នីរ៉េត សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងធ្វើការ: 8:00AM - 8:00PM

ទូរស័ព្ទលេខៈ 010 606 581/ 012 303 784

១១.​ សាខាបូកគោ

#៣៦ ផ្លូវម៉ៅសេងទុង សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងធ្វើការ: 8:00AM - 8:00PM

ទូរស័ព្ទលេខៈ 089 788 536/096 232 1853